Veelgestelde vragen

Heb jij een vraag? Op deze pagina vind je een overzicht van vragen die vaak gesteld worden. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op. We beantwoorden je vraag graag!

Topklas

De Topklas is een VWO+ klas op het Liemers College. In deze klas wordt onderwijs gevolgd dat meer verdieping en verbreding geeft dan het onderwijs op het reguliere VWO.

Algemeen

Agora, ongeveer 80 leerlingen Zonegge, ongeveer 450 leerlingen Landeweer, ongeveer 460 leerlingen Didam ongeveer, 480 leerlingen Heerenmäten, ongeveer 900 leerlingen

Veel leerlingen geven aan dat ze in het begin een beetje moeten wennen maar dat het ook wel heel fijn is dat de vakdocenten zo gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp.

In de onderbouw moet er vooral voor het vak Nederlands gelezen worden. Uiteraard hebben andere vakken ook leesopdrachten. In veel gevallen kunnen de leerlingen kiezen of ze de stof digitaal of op papier tot zich nemen. Volgens onze leerlingen is het voordeel van digitaal dat ze snel feedback krijgen en dat de methode zich vaak aanpast aan de leerling.

De hoeveelheid huiswerk is afhankelijk van het niveau waarop uw zoon of dochter onderwijs volgt. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen tijd over houden voor sport, hobby's en vrienden. In verreweg de meeste gevallen is het wel mogelijk om in de klas al aan het huiswerk te beginnen. Hoeveel er nog thuis gedaan moet worden is natuurlijk ook heel persoonlijk. De een werkt liever en sneller op school terwijl de ander de rust van thuis fijner vindt. Onze leerlingen op het vwo zijn het meeste tijd aan huiswerk kwijt, zij geven aan gemiddeld anderhalf uur per dag hier aan te besteden. Havo is iets minder tijd kwijt over het algemeen. Veel leerlingen van de mavo en het vmbo geven aan het grootste deel van het huiswerk al in de klas af te kunnen maken. In latere jaren wordt het wel iets meer. In "It's learning" staat het huiswerk en de toetsen klaar. Ouders kunnen daar ook meekijken.  

De structuurklas op Landeweer, maximaal 12 leerlingen Basis Beroeps Landeweer, 18 tot 20 leerlingen Kader beroeps Landeweer 24 tot 26 leerlingen Brede brugklas Didam maximaal 25 leerlingen Mavo/ havo /  vwo maximaal 32 leerlingen

Onderwijsaanbod

De Topklas is een VWO+ klas op het Liemers College. In deze klas wordt onderwijs gevolgd dat meer verdieping en verbreding geeft dan het onderwijs op het reguliere VWO.

Ja, alle leerlingen hebben sowieso LO (gym) muziek en kunstvakken. Maar daarnaast zijn er nog legio mogelijkheden voor leerlingen die daar meer dan een gemiddelde interesse in hebben. Op Landeweer loopt een pilot met een sportklas En veel locaties hebben bijvoorbeeld extra muziek of toneel programma's.

In de topklas kunnen vwo leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken terecht. De stof is niet persé meer of moeilijker maar vooral uitdagender gemaakt. De leerlingen krijgen speciale opdrachten. In de presentatie van locatie Heerenmäten is een stukje opgenomen over de topklas. Op onze site kan je er ook meer over lezen, klik hier.

Engels doet iedereen op school. In het eerste jaar krijgen de leerlingen in de mavo, havo en vwo ook Frans, in het tweede jaar Duits.

Het sportaanbod is heel divers. Er wordt aan teamsporten gedaan en er worden ook atletiek onderdelen geoefend. Iedere locatie heeft een eigen sport faciliteit. Soms gaan leerlingen Zonegge ook wel naar de atletiekbaan naast locatie Heerenmäten om buiten te sporten. Locatie Landeweer beschikt over een hele mooie grote gymzaal die heel veel mogelijkheden heeft. Er is bijvoorbeeld een klimwand en een tokkelbaan. In de sportklas op locatie Landeweer is er nog meer tijd voor sport. Lees hier meer over de sportklas.

De gemengde leerweg wordt bij ons alleen op locatie Zonegge aangeboden. Alle leerlingen volgen dezelfde vakken tot en met leerjaar 3. Daarna pas kiest de leerling voor de gemengde of de theoretische leerweg. Als een leerling voor de gemengde leerweg kiest zullen ze het praktijkvak Diensten en Producten gaan volgen. Daarvoor zullen ze vanaf het vierde leerjaar ook een aantal keer per week lessen op locatie Landeweer gaan volgen omdat die locatie beschikt over materialen, lokalen en kennis die daarvoor nodig is. De diplomas voor gemengde en theoretische leerweg zijn evenveel waard.

Onze roostermakers proberen een afwisselend rooster te bieden waar ook iedere dag een meer praktisch onderdeel in te vinden is. De praktische vakken zijn: Lichamelijke opvoeding, tekenen en handvaardigheid, CKV, Muziek, Biologie en zorg (bizo), Natuurkunde, scheikunde en techniek (nastech)

Jazeker, vanaf de bovenbouw zijn er creatieve keuzevakken. Maar in leerjaar 1 en 2 hebben alle leerlingen creatieve vakken zoals, handvaardigheid, tekenen en CKV.

Ben je benieuwd wat Agora onderwijs inhoudt? Hier lees je er alles over!

Driehoek

Het Liemers College wil voor alle leerlingen een veilige school zijn. Dit betekent dat wij pestgedrag niet accepteren. Als een leerling wordt gepest, is het belangrijk om dit snel te melden bij de mentor/coach. Want tegen pestgedrag nemen wij maatregelen.  

Pestprotocol 

Onze maatregelen tegen pesten staan in het pestprotocol.

Je mentor is je steun en toeverlaat. Hij of zij is de het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. In de mentorlessen is ruimte voor planning, loopbaan oriëntatie en allerhande vragen en problemen. Wij hebben twee driehoeksgesprekken per jaar, in deze gesprekken speelt de leerling een belangrijke rol. De leerling presenteert in deze gesprekken zijn of haar ambities en plannen aan de ouders en mentor.

Een coach is een soort mentor alleen over een kleinere groep. In een coachgroep zitten ongeveer 15 leerlingen. Je ziet je coach 2 in de week. Een coach helpt je om te leren plannen, leren en je interesses te ontdekken. De lesmethodes die wij daarvoor gebruiken zijn Proeftuin, Tumult en volgens het Covey model (in Didam). Maar ook voor problemen en vragen kan je bij hem of haar terecht. De coach is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn of haar ouders. We proberen iedereen die lesgeeft coach te maken. Zodat we maar kleine groepjes hoeven te maken En de coach gaat je hele schoolloopbaan met je mee

Op het Liemers College praten we mét in plaats van óver leerlingen. Dit gebeurt tijdens ‘driehoeksgesprekken’, waarbij jij als leerling, jouw ouders en jouw mentor aanwezig zijn. Het Liemers College beoogt met de driehoeksgesprekken dat leerlingen veel meer ‘eigenaar’ worden van het eigen leerproces.

Initiatief bij de leerling
Tijdens de driehoeksgesprekken ligt het initiatief bij de leerling, dus bij jou. Jij bereidt het gesprek voor en geeft in het gesprek jouw ouders en mentor jouw kijk op de cijferlijst en manier van leren. Ook jouw kwaliteiten en punten van aandacht komen aan bod. Dus wat jij nodig hebt om beter te functioneren/presteren.
Twee keer per jaar
De driehoeksgesprekken worden van het 1e leerjaar tot en met het eindexamenjaar gehouden. Het gesprek vindt 2 keer per jaar plaats, behalve in de examenklassen. In dat jaar heb je 1 driehoeksgesprek.
Startgesprek
In leerjaar 1 heb je naast de driehoeksgesprekken nog een startgesprek. In dit gesprek komen jouw ambities aan bod.
Geen oudergesprekken meer
Op het Liemers College kennen we dus geen ‘oudergesprekken’ meer. Deze zijn vervangen door de driehoeksgesprekken. Het grote verschil is dat de leerling de regie neemt en niet langer passief als toehoorder bij het gesprek zit.

Begeleiding en ondersteuning

Vaak kunnen leerlingen gewoon geplaatst worden in een reguliere klas. Als er toch meer ondersteuning nodig is dan hebben wij tal van mogelijkheden. Hier leest u meer over de extra ondersteuning die we kunnen bieden.

De trajectgroepbegeleiding is voor leerlingen die dagelijkse of wekelijkse extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat om leerlingen met complexe of meervoudige problematiek (leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen). Wij vinden het wel belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan de reguliere lessen. De aanmelding voor de trajectgroep verloopt altijd via de ondersteuningscoördinator. Iedere locatie heeft een eigen trajectgroep.  Wilt u hier meer over weten of kijken hoe u uw kind kan aanmelden voor de trajectgroep lees dan gerust hier even verder.

Landeweer

De mentoren hebben drie uur in de week tijd voor de klas en de leerlingen. Dat is best veel in vergelijking met andere scholen. Wij hebben in de onderbouw sportklassen en in de bovenbouw het profiel Dienstverlening en Producten voor alle leerlingen. Dit laatste is een heel belangrijk verschil met andere scholen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat daarmee leerlingen echt vier jaar lang de tijd hebben om zich goed te oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen en niet op hun 14e al een keuze hoeven te maken voor een bepaalde richting. De meeste leerlingen zijn hier nog helemaal niet aan toe op die jonge leeftijd.

Wij werken vanuit 1 profiel voor alle leerlingen. Dit heet Dienstverlening en producten. Dit profiel bereidt leerlingen heel breed voor op het MBO (middelbaar beroeps onderwijs). Het fijne aan dit profiel is dat er heel veel ruimte en keuze is voor leerlingen die nog niet goed weten wat ze leuk vinden om te doen, maar ook heel geschikt is voor een leerling die al precies weet wat hij/zij wil. Kijk op de  pagina voor locatie Landeweer voor meer informatie

Zonegge

De gemengde leerweg wordt bij ons alleen op locatie Zonegge aangeboden. Alle leerlingen volgen dezelfde vakken tot en met leerjaar 3. Daarna pas kiest de leerling voor de gemengde of de theoretische leerweg. Als een leerling voor de gemengde leerweg kiest zullen ze het praktijkvak Diensten en Producten gaan volgen. Daarvoor zullen ze vanaf het vierde leerjaar ook een aantal keer per week lessen op locatie Landeweer gaan volgen omdat die locatie beschikt over materialen, lokalen en kennis die daarvoor nodig is. De diplomas voor gemengde en theoretische leerweg zijn evenveel waard.

De locatie blijft zeker open, maar de wens is wel dat we met deze locatie gaan verhuizen. Het huidige gebouw is te groot voor onze 450 leerlingen en heeft onderhoud nodig. Op dit moment wordt onderzocht of de locatie Vestersbos (de voormalige technische school langs het spoor) een goede nieuwe plek kan zijn voor de school. Onze wens is om op de nieuwe locatie van start te gaan met een brede brugklas (mavo, havo, vwo) en dat onze mavo-afdeling hier komt. Ook de basisscholen IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn en de kinderopvang verhuizen naar deze locatie. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Dit onderzoek wordt in 2022 uitgevoerd. Als de plannen doorgaan en alles daarna volgens planning verloopt, kunnen de eerste leerlingen vanaf medio 2024 naar ‘de nieuwe school’. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Zevenaar: www.zevenaar.nl/vestersbos.

Heerenmäten

Peer 2 Peer is een project dat op locatie Heerenmäten loopt waar oudere jaars jongere jaars helpen met plannen, leren en eventuele bijlessen voor een bepaald vak. Hier leest u er meer over.

Wij bieden geen dakpanklassen, in sommige gevallen kunnen we niet anders dan twee klassen samen te voegen. Gelukkig hebben we daar in dat geval dan ook ervaring mee. In principe komt het echter niet voor.

Ja dat kan. Een leerling kan van de Topklas terug naar regulier vwo. Of van vwo naar de havo. Opstromen is vaak ook mogelijk, uiteraard gebeurt dit altijd in overleg zodat bekeken kan worden wat het verstandigst is.

Didam

Er zijn dit jaar 4 brede brugklassen gestart.

De brede brugklas duurt 2 jaar. In het derde jaar beginnen de mavo leerlingen zich al voor te bereiden op het eindexamen en starten ze aan het pta (programma van toetsing en afsluiting). De havo vwo splitsen pas na derde jaar. Leerlingen kunnen vwo in Didam volgen tot en met het derde leerjaar, daarna gaan die leerlingen naar Heerenmäten. Mavo en havo kunnen tot en met het eindexamen in Didam gevolgd worden.

Brede brugklas

Dat kan vaak wel en gaat altijd in overleg. we zoeken naar wat het beste past bij de individuele leerling. De brede brugklas is vaak een bewuste keuze en binnen die brede brugklas is mavo het laagste niveau, we willen er wel voor waken dat de leerling teveel op zijn of haar "tenen moet lopen".

Er zijn dit jaar 4 brede brugklassen gestart.

Een klas bestaat uit 2 coachgroepen. Doordat we een brede brugklas hebben zit je vaak in de klas met leerlingen die ja al kent van de basisschool, maar onze ervaring leert dat je ook snel nieuwe vrienden maakt.

Over het algemeen zijn zowel leerlingen als collega’s er erg positief over. De leerlingen geven aan dat ze het prettig vinden werken. Ze kunnen langer samen met vrienden van de basisschool in dezelfde klas blijven en er kan per vak gekozen worden op welk niveau er gewerkt wordt. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de coach en vakdocenten.

We willen de brede brugklassen niet te groot maken, we streven naar een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen. Iedere klas wordt dan vervolgens gesplitst in 2 coachgroepen.

In Didam kom je eerst in de brede brugklas. In de brede brugklas zitten mavo-, havo- en vwo-leerlingen bij elkaar in de klas. Eigenlijk zoals het op de basisschool ook is. Na 2 jaar besluit je, samen met je ouders en de school, op welk niveau jij verder gaat. Dat heeft voordelen! Als je naar de middelbare school gaat, ben je nog volop in ontwikkeling. Het is dan niet altijd makkelijk om meteen te bepalen welk niveau het beste bij jou past. In de brede brugklas krijg je meer tijd om erachter te komen op welk niveau jij het lekkerst in je vel zit en het beste presteert. Is de brede brugklas niets voor jou en wil je meteen naar de mavo? Dat kan! Je kunt dan naar onze locatie Zonegge in Zevenaar.

Na 2 jaar besluit je, samen met je ouders en de school, op welk niveau jij verder gaat, mavo, havo of vwo. Dat heeft voordelen! Als je naar de middelbare school gaat, ben je nog volop in ontwikkeling. Het is dan niet altijd makkelijk om meteen te bepalen welk niveau het beste bij jou past. In de brede brugklas krijg je meer tijd om erachter te komen op welk niveau jij het lekkerst in je vel zit en het beste presteert. Alleen in Didam kom je eerst in de brede brugklas. Is de brede brugklas niets voor jou en wil je meteen naar de mavo? Dat kan! Je kunt dan naar onze locatie Zonegge in Zevenaar.

Agora

Ja dat kan, het examen kan gespreid worden over twee jaar.

We hebben de eerste weken veel aandacht voor het leren kennen van elkaar. Nieuwe leerlingen doen activiteiten samen maar ook met leerlingen die er al zijn. Zo worden de groepen ook pas definitief ingedeeld als de leerlingen en coaches elkaar echt wat beter hebben leren kennen.

Ja dit is het enige vak dat is ingeroosterd. De leerlingen krijgen dan ook les van een gym docent.

In de bovenbouw kiezen de leerlingen wel een vakkenpakket en gaan ze zich wat meer per vak voorbereiden op het eindexamen. Hierbij worden ze ondersteund en begeleid door vakexperts.

Wij bieden Agora onderwijs aan voor, mavo, havo en vwo leerlingen. Basis en kader is niet mogelijk vanwege het praktische aspect van hun opleiding. Alle niveau's zitten door elkaar en onze ervaring is dat dit vooral in de onderbouw niet echt wordt opgemerkt. Vaak weten de leerlingen niet eens van elkaar met welk advies ze naar het voortgezet onderwijs kwamen.  

Alle leerlingen starten de dag om 9 uur met hun eigen coachgroep. De invulling hiervan verschilt, er is ruimte voor actualiteit, presentaties en gesprekken. Daarna gaan de leerlingen aan het werk met hun challenges of kernvakken. Er zijn regelmatig ook workshops. Iedere dag wordt er een half uur in stilte gelezen, alle schermen gaan dan op zwart en iedere leerling leest uit een zelf gekozen boek. De leerlingen hebben tegelijk pauze met de andere leerlingen op locatie Heerenmäten. De leerlingen zijn om 14.30 uur uit behalve op woensdag dan is de schooldag om 12.00 uur al klaar.

Hier hebben we op Agora Liemers nog niet veel ervaring omdat we nog maar drie jaar bezig bestaan. In Roermond is Agora onderwijs al 7 jaar bezig en daar zijn ze nu een onderzoek gestart. We kunnen het nog niet bewijzen natuurlijk maar onze verwachting is dat onze leerlingen juist veel waardevolle vaardigheden opdoen in Agora onderwijs waardoor de overstap misschien juist makkelijker gaat.

Ons uitgangspunt is instromen vanuit groep 8. Er zijn wel enkele plekken voor leerlingen die later willen instromen maar dit is beperkt.

Eigenlijk niet, want we kijken niet aan het einde van het schooljaar of je door mag. We kijken wel naar groei en ontwikkeling. Op een moment is een leerling kaar voor het examentraject. Vaak komt er een natuurlijk moment dat een leerling zelf al meer naar vakken gaat kijken. Het kan wel zijn dat een leerling wat langer over doet of juist korter wat korter over de opleiding doet. Eigen leertempo is heel belangrijk.

Met een footprint bedoelen we het resultaat van een challenge. We sporen onze leerlingen aan om dit zo divers mogelijk te doen. Dus een keer een presentatie, een filmpje of een fysiek gebouwd product maar het kan ook eens een tekening of een geschreven verslag zijn.

Leerlingen uit alle jaren mogen samenwerken. Zodat leerlingen van elkaar kunnen leren, in de praktijk zien we dat het echt twee kanten op werkt. Ook oudere leerlingen kunnen nog regelmatig wat leren van een jongere leerling. De leerlingen delen ook hun "footprints" met elkaar.

Wij hebben nu 78 leerlingen en 5 coaches. De groepen zijn dus ongeveer 15 a 16 leerlingen groot.

Normaal gesproken organiseren we gezellige avonden voor ouders, helaas is dat nu niet mogelijk in verband met de Corona maatrelen. Wel verzorgen ouders regelmatig workshops en inspriatiesessies. Dit kan over van alles gaan, zoals werk, hobby's, vaardigheden en dergelijke. Wij zijn heel blij met ouders die hun kennis met onze leerlingen willen delen.

Ja diploma's kunnen stapelen, een leerling kan na het behalen van een diploma doorgaan voor een niveau hoger. Dit gebeurt wel altijd in overleg want we willen vooral kijken naar wat er goed is voor de leerling. Een of meerdere vakken op hoger niveau afronden kan ook.

Hiervoor gebruiken wij verschillende middelen. Een hiervan is het online portfolio (Peppels) dat de leerlingen bijhouden. Hierin geeft de leerling feedback op zichzelf maar ook de de coach geeft feedback en een eventuele derde persoon zoals een vakdocent of andere specialist. Ook de 58 kerndoelen van de onderbouw, dat zijn wettelijk vastgestelde doelen, zijn opgenomen in Peppels de leerling kan zichzelf ook aan de hand daarvan beoordelen. Alle leerlingen schrijven een halfjaarlijks reflexieverslag. Ouders worden daar ook bij betrokken.

We nemen ieder jaar een maximum aantal leerlingen aan. Niet iedereen die zich aanmeld wordt aangenomen. Agora-onderwijs moet namelijk echt bij de leerling passen. Een leerling moet leergierig  en initiatiefrijk zijn en vol ideeën zitten. De aanmeldprocedure voor de intake is inmiddels gestart. Lees hier over hoe dat gaat.

Dat mag maar het hoeft niet. We moedigen het wel aan om er kennis mee te maken. In klas 2 van het vwo besteden we vooral meer aandacht aan de tweede vreemde taal.

De kracht van Agora is dat de leerlingen gemixt worden, niet alleen per niveau maar soms ook per leerjaar.

Gymnasium kan ook gedaan worden, de vakken latijn en grieks kunnen gevolgd worden. Soms gaan leerlingen hiervoor naar locatie Heerenmäten.

Alle leerlingen moeten aandacht besteden aan de kernvakken. Er mogen boeken gebruikt worden, maar een website mag ook. Hulp kan altijd ingeroepen worden van de coaches of docenten in de school. Coaches houden in de gaten wat de leerlingen in hun groep doen dit gebeurt onder andere in de wekelijkse coachgesprekken. Vaak kunnen bepaalde dingen ook toegepast worden in challenges. De leerlingen behandelen wel de stof maar ieder op zijn eigen manier.

Examens en toetsing

In onze online schoolomgeving "Its learning" staat een cijferlijst. De leerlingen maken soms ook toetsen die niet perse op de cijferlijst terecht komen. Dit noemen we formatief evalueren, we willen graag de toetsdruk verlagen en door formatief te toetsen houden we wel de controle of leerlingen de stof hebben begrepen. Doordat alle cijfers het hele jaar in It's learning worden toegevoegd hebben we nog maar een rapport per jaar.

Jouw schoolcarrière sluit je bij voorkeur af met een diploma. In de twee laatste schooljaren houdt de school jouw examendossier bij. Hierin komen alle resultaten van jouw schoolexamens en als je op het vmbo zit, ook van jouw praktische opdrachten. De laatste stap is het centraal examen. Het Liemers College zorgt ervoor dat jij goed voorbereid aan de examens begint. De school biedt zelfs ‘examen op maat’ aan. En als je het allemaal wat spannend vindt, staat de school natuurlijk voor jou klaar. Dat geldt ook als je graag wat extra ondersteuning wilt om de examens goed door te komen. In het Examenreglement Quadraam staat precies welke regels en richtlijnen er voor het examen gelden, je vindt deze op de Download-pagina.
Examen op het vmbo
Vanaf het 3e leerjaar bereid jij je voor op het eindexamen. Volg jij vmbo-bb of vmbo-kb, dan bestaat het eindexamen uit 3 delen:
 1. Het schoolexamen (se) voor alle vakken
 2. Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten
 3. Het centraal examen voor de algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.)
Het centraal examen maak je op de computer (digitaal). Het vmbo-diploma geeft toegang tot alle mbo-opleidingen. Als bb-leerling kun je naar niveau 2. Als kb-leerling kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo.
Examen op de mavo
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (se) en het centraal examen (ce). Als je mavo-beroepsgericht volgt (alleen in Zevenaar), doe je ook praktijkexamen (cspe) in het vak dienstverlening & producten. Vanaf leerjaar 3 tellen alle cijfers voor de vakken waarin je schoolexamen aflegt mee voor het schoolexamen Als je slaagt voor het mavo-examen, behaal je het diploma vmbo-g (mavo beroepsgericht) of vmbo-t (mavo). Beide diploma’s geven toegang tot niveau 3 of 4 van het mbo. Ook is instroom in de havo mogelijk. Je begint dan in havo-4 en doet eindexamen in havo-5. Als je naar de havo wilt, adviseren wij jou om in 7 in plaats van 6 vakken examen te doen. Het havo-diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het hbo is ook toegankelijk met een mbo-opleiding. Voor veel leerlingen ligt de route via het mbo meer voor de hand.
Examen op de havo, het vwo of gymnasium
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (se) en het centraal examen (ce). Het se begint voor een aantal vakken al in leerjaar 4. Een aantal vakken sluit je ook al aan het einde van dat leerjaar af met het se. Het ce is in het laatste leerjaar. Met het havo-diploma kun je naar het hbo of naar vwo-5. Het atheneum/vwo- en gymnasium-diploma geven  toegang tot de universiteit.
Examen op maat
Op het Liemers College is het mogelijk om op een hoger niveau examen te doen in een vak. Je volgt dit vak dan ook op een hoger niveau. Dit is ideaal voor als je in een of enkele vakken erg goed bent. Op de cijferlijst bij jouw diploma staat achter het vak het niveau vermeld. En het mooie: als je onverhoopt voor het vak zakt of je bent niet tevreden over je eindcijfer voor dat vak, dan mag je in dat vak alsnog examen doen op jouw eigen niveau. Zónder dat het als een herkansing wordt gezien. Daarnaast kun je bij sommige vakken ervoor kiezen om eerder examen te doen. Bijvoorbeeld als je zo goed bent in een vak, dat je geen nieuwe lesstof meer nodig hebt. Het voordeel is dat je tijdens het echte examen meer aandacht kunt besteden aan vakken waarin je minder goed bent.
Goede voorbereiding op het examen
Het Liemers College biedt examentraining aan om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Bij veel vakken maak je ook proefexamens en krijg je extra exameninstructie. Als je last hebt van stress of faalangst bij examensituaties, is de examenreductietraining misschien iets voor jou. Deze training duurt 6 tot 8 bijeenkomsten. Het Liemers College biedt jou ook andere ‘hulpmiddelen’ om de examens goed door te komen. Denk aan examen doen in een prikkelarme examenruimte. De orthopedagoog van de school bekijkt welke ondersteuning of extra hulpmiddelen jij mogelijk nodig hebt.
Handige websites
www.mijneindexamen.nl (alle informatie over de examens vanuit de overheid op 1 plek) www.examenblad.nl (informatie over de examens, zoals data en toegestane hulpmiddelen) www.cito.nl www.examenbundel.nl (onder andere oefenmateriaal en tips voor het examen)

Aanmelden

Ja er is plek voor iedereen, er geldt geen beperking op het aantal aanmeldingen. Dit is alleen bij ons Agora-onderwijs anders (aanmeldprocedure voor de intake voor Liemers Agora).

Lees hier meer over hoe u uw kind kan aanmelden. Voor Agora onderwijs geldt een andere procedure.  

Het Liemers College beschikt op de locatie Landeweer over een structuurklas. Dit is een arrangement voor vmbo-bb/kb-leerlingen met ondersteuningsbehoeften. De Structuurklas is vooral voor leerlingen die vallen tussen speciaal voortgezet onderwijs (svo) en regulier voortgezet onderwijs een goede optie. De structuurklas biedt deze leerlingen extra structuur en een veilige en kleinschalige omgeving. Klik hier voor meer informatie. Aanmelden voor de structuurklas kan via een speciaal formulier. Deze is te vinden op de Download-pagina.

Zit jij op dit moment op een andere school in het voortgezet onderwijs, maar wil je graag naar het Liemers College? Dan is dat vaak mogelijk. Jouw ouders kunnen contact opnemen met de locatie waar jij graag naar school wilt. Het Liemers College heeft 4 locaties: Heerenmäten, Zonegge, Landeweer en Didam. Let op: het kan gebeuren dat de opleiding van jouw keuze geen plek meer heeft. Houd hier rekening mee! Als je meer wil weten over hoe je je kan aanmelden kijk dan ook even op de pagina "aanmelden".

Als je in groep 8 zit, kies je tijdens de landelijke aanmeldweek (25 t/m 31 maart) een school in het voortgezet onderwijs. Heb jij een vmbo-, mavo-, havo- of vwo-advies? Dan heten wij jou op het Liemers College van harte welkom. Klik hier voor meer informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs, de mogelijkheden om alvast een kijkje bij ons op school te nemen en de aanmelding voor het Liemers College. Als je meer wil weten over hoe je je kan aanmelden kijk dan ook even op de pagina "aanmelden". Vanaf 25 maart 2024 kun je het aanmeldformulier downloaden via onze homepagina. Dit aanmeldformulier kunnen jouw ouder(s)/verzorger(s) digitaal invullen en naar ons mailen. Ze kunnen het ook uitprinten, invullen en per post naar ons versturen.

Privacy

Privacyreglement De privacyregels zijn opgeschreven in een Privacyreglement. In dit Privacyreglement staat:

 • Welke gegevens het Liemers College van jou verzamelt;
 • Waarom wij dit doen;
 • Wie toegang heeft tot jouw gegevens;
 • Hoe wij de informatie beschermen.
Privacyverklaring
Het Liemers College gebruikt jouw gegevens alléén om onderwijs te verzorgen en om aan de wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, staat in de Privacyverklaring (er is ook een versie voor leerlingen). In de Privacyverklaring staat ook met welk doel het Liemers College gegevens verzamelt en hoe wij ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. De Privacyverklaring is een onderdeel van het Privacyreglement. Je vindt, het Privacyreglement en de Privacyverklaring op de Download-pagina
Foto’s, film- en ander beeldmateriaal
Bij schoolactiviteiten maken we regelmatig foto’s en/of video’s. Bijvoorbeeld voor deze website, onze sociale media of voor andere uitingen. Denk aan brochures, folders of flyers. Ook komt ieder schooljaar de schoolfotograaf, onder andere om portretfoto’s (voor de leerlingenpas) en klassenfoto’s te maken. Het Liemers College vraagt leerlingen, ouders en medewerkers vooraf toestemming hiervoor. Dit gebeurt via het toestemmingsformulier. Let op! Ben jij jonger bent dan 16 jaar? Dan vragen wij de toestemming aan je ouder(s)/verzorger(s).
Functionaris Gegevensbescherming
In het kader van de privacywetgeving is iedere organisatie verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) te hebben. Onze FG is Mark van Groningen (fg@quadraam.nl of via telefoonnummer: 026 – 320 88 00). Je kunt bij de FG ook terecht voor vragen.

Kosten

Via de webwinkel van de school (Schoolloket) kunnen jouw ouders aangeven welke materialen, diensten en activiteiten zij willen afnemen. Voor veel leermiddelen (woordenboeken, atlassen, tekenmaterialen, etc.) geldt dat ouders deze tegen kostprijs kunnen aanschaffen.

Het Liemers College heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de risico’s van ongevallen die plaatsvinden op weg van of naar school en tijdens excursies en werkweken.

Het Liemers College volgt de landelijke Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs. Het uitgangspunt van het Liemers College is om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De folder van het leermiddelenfonds over de ouderbijdrage voor het huidige schooljaar vind je op de Download-pagina. Zijn jouw ouders niet in staat de ouderbijdrage te betalen? Dan biedt Stichting Leergeld mogelijk een oplossing.  

De meeste kosten die de school maakt om jou onderwijs te laten volgen, betaalt de overheid. Zoals jouw schoolboeken. Voor bijvoorbeeld leermiddelen, activiteiten en excursies vraagt het Liemers College jouw ouders om een bijdrage. Dit wordt ook wel de ‘ouderbijdrage’ genoemd.

Welke kosten zijn er?

De kosten voor de verschillende leermiddelen en activiteiten verschillen per leerjaar en opleiding.
Webwinkel
Via de webwinkel van de school (Schoolloket) kunnen jouw ouders aangeven welke materialen, diensten en activiteiten zij willen afnemen. Voor veel leermiddelen (woordenboeken, atlassen, tekenmaterialen, etc.) geldt dat jouw ouders deze tegen kostprijs kunnen aanschaffen.  

Klachten en complimenten

Op het Liemers College doen we onze uiterste best om jou zo goed mogelijk onderwijs te geven. En belangrijker: om ervoor te zorgen dat jij een leuke schooltijd hebt. Natuurlijk horen wij graag wat in jouw ogen goed gaat. Het kan ook gebeuren dat er iets verkeerd gaat of dat wij iets verkeerds doen. In dat geval kun je een klacht indienen. Hoe die werkt, vertellen we je hieronder.

Klachtenregeling
Heb jij of hebben jouw ouders een klacht? Dan zijn 3 regelingen van belang: het leerlingenstatuut, de klachtenregeling van Quadraam en de regeling Preventie en bestrijding van ongewenste intimiteiten.
Klacht over schoolzaken
Bij een klacht over organisatorische zaken binnen de school (beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas, veiligheid van het gebouw, etc.) doorloop je de volgende stappen:
 • Bespreek jouw klacht eerst met de betrokken docent of medewerker. Natuurlijk kunnen jouw ouders dit ook doen.
 • Leidt het gesprek niet tot een oplossing? Bespreek de klacht dan met de locatieleiding.
Klacht over discriminatie
Bij klachten met betrekking tot discriminatie, seksuele intimidatie en geweld kun je de interne contactpersoon van jouw locatie inschakelen.
Pesten
Het Liemers College wil voor alle leerlingen een veilige school zijn. Dit betekent dat wij pestgedrag niet accepteren. Word jij gepest? Of een van jouw vrienden misschien? Meld dit dan bij de afdelingsleider. Want tegen pestgedrag nemen wij maatregelen. Deze staan in het pestprotocol.
Als je er niet uitkomt
Leidt de bespreking van jouw klacht niet tot een oplossing? Dan kun je naar de landelijke klachtencommissie (postbus 162, 3440 AD Woerden, 0348 – 405 245). Het Liemers College beschikt ook over een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bij deze vertrouwenspersoon kun je terecht als je jouw probleem of klacht in vertrouwelijkheid en buiten de school wilt bespreken. Onze externe vertrouwenspersoon is Selina Veenvliet. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@meisjeopdemaan.nl of telefonisch via 06-82060240.

Laptop gebruik

Sommige methodes zijn online en je hebt dus ook digitaal huiswerk.

It's learning is de online leeromgeving die wij gebruiken. In It's learning kunnen leerlingen berichten versturen en lezen, hun huiswerk en cijfers inzien en kijken wanneer er welke toesten op het programma staan. Ouders kunnen meekijken in deze online omgeving.

Onze leerlingen nemen hun eigen laptop mee naar school, sommige methodes zijn online dus er is ook digitaal huiswerk. Download hier het overzicht met criteria waar een laptop aan moet voldoen. Via de webwinkel kun je bij Signpost een laptop kopen die aan de minimumeisen voldoet. Signpost levert niet alleen een goede laptop, maar een totaalpakket met uitstekende service en garantie gedurende de gehele looptijd. Je mag natuurlijk ook ergens anders jouw laptop kopen. In de schoolgids hebben we hier ook over geschreven.

Het onderwijs wordt steeds digitaler. Dat geldt zeker voor het Liemers College. In de les en bij projecten gebruik je een laptop, bijvoorbeeld om oefenprogramma’s te doen, informatie op te zoeken of om een boek te raadplegen. Ook zijn veel lesmethodes online beschikbaar. Al enkele jaren gebruiken onze leerlingen hun eigen laptop. Dat noemen wij: Bring Your Own Laptop (BYOL). Uit onderzoek blijkt namelijk dat leerlingen (en eigenlijk iedereen) het best en liefst werken met apparatuur van hun eigen keuze. Dit werkt niet alleen positief op het leren, óók stimuleert het de motivatie om te leren. Wel geeft het Liemers College advies over de criteria waaraan jouw laptop moet voldoen.

Nieuw kopen of niet?
Als je thuis al een laptop hebt, kun je die vaak gebruiken. Is dit niet het geval? Dan vragen wij jou (of jouw ouders) om een (tweedehands) laptop te kopen die voldoet aan de criteria. Via de webwinkel kun je bij Signpost een laptop kopen die aan de minimumeisen voldoet. Signpost levert niet alleen een goede laptop, maar een totaalpakket met uitstekende service en garantie gedurende de gehele looptijd. Je mag natuurlijk ook ergens anders jouw laptop kopen.
Als je geen laptop kunt kopen 
Is het voor jou of jouw ouders niet mogelijk een eigen laptop aan te schaffen, neem dan contact op met de administratie van jouw locatie.
Wat biedt de school?
Op het Liemers College breng je dus zelf een laptop mee naar de les. Daarnaast krijg je van de school alle applicaties en programma’s die je nodig hebt. En dat geldt ook voor de faciliteiten en ondersteuning op het gebied van ICT. Een aantal zaken is goed om te weten:
 • De school heeft een zware wifi-verbinding die op het Bring Your Own Laptop (BYOL) berekend.

Lestijden en roosters

Je hebt elke week een lesrooster waarin precies staat welke vakken je die dag hebt. Naast gewone vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en zo, heb je ook mentor- of coachuren. Ook die staan op het rooster. Als er een les uitvalt dan kun je dat in je lesrooster zien. De roostermakers zorgen ervoor dat er geen tussenuren zijn, maar dat het rooster dan wordt aangepast.

Een lesuur duurt 50 minuten

Onderbouw heeft in principe geen tussenuren, die vangen we op door een andere docent waar te laten nemen. Bovenbouw heeft wel tussenuren omdat dat roostertechnisch niet anders kan. In de bovenbouw gaan leerlingen namelijk meer in clusters lessen volgen omdat niet iedereen dezelfde vakken heeft. De leerlingen kunnen de tussenuren besteden aan school of ontspanning.

Een dag duurt gemiddeld van 08:10 tot 14:55. Soms begin je iets later of ben je wat eerder uit. Gemiddeld hebben we op een dag dan 6 lessen en twee keer pauze.

In de structuurklas wordt er vanuit een zo vast mogelijk rooster gewerkt. Ook in de andere klassen en leerjaren is dat het streven.

Nieuwe studenten

Al onze locaties bieden hun brugklassers een oriënterende week. In die eerste week na de zomervakantie ligt de nadruk op elkaar leren kennen en je thuis gaan voelen op de middelbare school. Iedere locatie geeft een eigen invulling aan die week, passend bij hun leerlingen.

Onze leerlingen komen uit de hele regio o.a. Babberich, Doesburg, Lobith, Elten, Duiven. Op ons Agora onderwijs komen de leerlingen nog van verder weg zoals Arnhem en Oosterbeek.

De meeloopdagen gaan niet door in verband met de maatregelen die gelden omtrent het coronavirus. Wel hebben wij een andere leuke activiteit voor alle achtstegroepers bedacht. Wat dit is, blijft nog even een verrassing!

Op dit moment is dat nog onduidelijk vanwege met de maatregelen van het RIVM in verband met het coronavirus. Wij houden u op de hoogte van de mogelijkheden. We gaan voor alle locaties een filmpje maken om in ieder geval een indruk te kunnen geven van waar uw kind terecht komt.

Twijfeladvies

Hiervoor is geen mogelijkheid opgenomen in het standaard programma. Maar in veel gevallen is maatwerk mogelijk.

Dat is mogelijk. Gedurende de gehele onderbouw kijken we of het voor leerlingen mogelijk is om op een hoger niveau te werken. Samen met de leerling en de ouders kan, ervoor worden gekozen alsnog havo te gaan doen gedurende of na leerjaar 2. Hiervoor kijken we niet alleen naar cijfers maar ook naar het welzijn van de leerling.

  Het advies van de basisschool is leidend. Als de basisschool een twijfeladvies geeft zoals basis/kader, mavo/havo, havo/vwo dan zullen wij in de meeste gevallen uw kind in het hoogste niveau plaatsen. We houden de voortgang en het welzijn van uw kind goed in de gaten. Het is vaak ook mogelijk om op te stromen, hiervoor kijken we niet alleen naar de cijfers maar ook naar de studiehouding en interesses van de leerling. Ons streven is om in de brugperiode, dus uiterlijk aan het einde van het tweede leerjaar alle leerlingen op de goede plek te hebben zitten.

Vakanties en vrije dagen

Hieronder vind je een overzicht van vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2023-2024:

Herfstvakantie14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie10 februari 2024 t/m 18 februari 2024
Goede Vrijdag29 maart 2024
Tweede Paasdag1 april 2024
Meivakantie (incl. Hemelvaart)27 april 2024 t/m 12 mei 2024
Tweede Pinksterdag20 mei 2024
Zomervakantie6 juli 2024 t/m 18 augustus 2024
 • Bij de herfstvakantie, kerstvakantie en zomervakantie volgt het Liemers College het landelijke advies.
 • De voorjaarsvakantie valt in de carnavalsweek. Hiermee wijkt het Liemers College af van het landelijke advies.
 • Hemelvaart is in schooljaar 2023-2024 opgenomen in de meivakantie. 

Wil je de vakanties en vrije dagen uitprinten en ophangen? Download dan de handige kalender ‘Vrije dagen 2022-2023’ via onze Download-pagina (onder het kopje ‘Vakanties, verlof, verzuim, etc.’).

Soms zijn er redenen om buiten de vakanties vrij te krijgen. Als jij zo’n reden hebt, kunnen jouw ouders hiervoor verlof aanvragen. Dit kan schriftelijk via een speciaal verlofformulier, het liefst zodra je weet dat je het verlof nodig hebt. Dus zo tijdig mogelijk. Je levert het verlofformulier in op jouw locatie. Het verlofformulier en de procedure aanvraag verlof buiten schoolvakanties zijn te vinden bij de downloads.  

Ziekmelden, absent en verlof

Het kan zijn dat je naar een dokter moet. Of dat je een andere reden hebt waardoor je niet op school kunt zijn. Ook dit moeten jouw ouders de school laten weten. Dit werkt hetzelfde als bij ziek melden. Jouw ouders bellen tussen 7.30 en 9.30 uur de school én je levert een ‘bericht van afwezigheid’ in. Download hieronder het 'bericht van afwezigheid' van jouw locatie: Je vindt deze "berichten van afwezigheid" op de Download-pagina

Zodra je weer beter bent, lever je een 'bericht van afwezigheid' in. Download hieronder het formulier van jouw locatie. Jouw ouders moeten dit formulier (dus het 'bericht van afwezigheid') invullen. Je vindt deze "berichten van afwezigheid" op de Download-pagina

Ben je ziek? Dan melden jouw ouders jou ziek. Dit kan 's ochtends tussen 7.30 en 9.30 uur via telefoonnummer: 0316 - 58 38 00.