Locatie Didam

Didam

Op het Liemers College in Didam kun je naar de mavo, havo en het vwo. Het vwo bieden we hier tot en met leerjaar 3 aan, daarna ga je naar de locatie Heerenmäten in Zevenaar. Ook de locatie Didam is een heel gewone school. Maar we hebben hier wel écht bijzondere dingen. Zo is Didam de enige locatie van het Liemers College met een brede brugklas. Leerlingen zitten 2 jaar lang met leerlingen van verschillende niveaus in de brugklas. Pas daarna ga je verder op de mavo, havo of het vwo.

Brede brugklas

De brede brugklas is geschikt voor:

  • leerlingen die zich nog niet kunnen of willen vastleggen op een bepaald niveau en de keuze liever wat uitstellen;
  • leerlingen die graag willen investeren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • leerlingen die baat hebben bij een kleinschalige, veilige schoolomgeving;
  • leerlingen die het fijn vinden om met bestaande vriendjes en vriendinnetjes naar school te kunnen;
  • leerlingen die over zelfsturend vermogen beschikken of hier bewust aan willen werken.

Voordelen

Veel leerlingen vinden het erg fijn om met kinderen van verschillende niveaus in dezelfde klas te zitten, net zoals op de basisschool. In de brede brugklas heb je 2 jaar de tijd om erachter te komen welk schoolniveau écht bij jou past. Jouw docenten houden jou goed in de gaten en de lesstof is helemaal aangepast aan de werkwijze van de brede brugklas.

Ook voor uitgesproken vwo-leerlingen?

Ouders van vwo-leerlingen voelen aanvankelijk vaak wat meer voor de traditionele, homogene klas. En vanuit cognitieve vaardigheden bezien, is dat ook best begrijpelijk. Alleen is onderwijs wel breder dan dat; het gaat ook heel erg om persoonlijke vorming, samenwerken, sociale interactie en van elkaar kunnen leren. Voor sommige vwo-leerlingen kan het dan ook juist een bewuste keuze zijn te kiezen voor de brede brugperiode. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die sneller stress ervaren bij prestatiedruk vanuit de groep.

Zelfsturend vermogen & reflectie

Leerlingen die executieve functies, zoals plannen en zelfstandig aan het werk gaan, wat minder goed beheersen, hebben doorgaans iets meer moeite met gedifferentieerd onderwijs. Zeker niet bezwaarlijk, maar wel iets om je van bewust te zijn. Overigens hebben we wel een trajectgroep op school en bieden we extra ondersteuning.

Interview brede brugklas

We zijn uitgebreid geïnterviewd over de brede brugklas. Het interview lees je hier.

Samen met de samenleving

Veel leerlingen en ouders vinden de locatie Didam een dorpsschool. Dat zegt wel iets over de sfeer op school. We vinden het ook belangrijk om onderdeel te zijn van de dorpsgemeenschap. Didam is een hecht dorp, met betrokken inwoners. Ook de dorpen om ons heen zijn hechte gemeenschappen. Daarom doe je regelmatig projecten bij en met bedrijven en organisaties in de gemeente Montferland. En help je een handje tijdens NLDoet of de Avond4daagse.

Peer2Peer

Veelgestelde vragen

    Na 2 jaar besluit je, samen met je ouders en de school, op welk niveau jij verder gaat, mavo, havo of vwo. Dat heeft voordelen! Als je naar de middelbare school gaat, ben je nog volop in ontwikkeling. Het is dan niet altijd makkelijk om meteen te bepalen welk niveau het beste bij jou past. In de brede brugklas krijg je meer tijd om erachter te komen op welk niveau jij het lekkerst in je vel zit en het beste presteert. Alleen in Didam kom je eerst in de brede brugklas. Is de brede brugklas niets voor jou en wil je meteen naar de mavo? Dat kan! Je kunt dan naar onze locatie Zonegge in Zevenaar.

Locatie Didam Didam Opleidingen
Mavo leerjaar 1 t/m 4
Havo leerjaar 1 t/m 5
Vwo leerjaar 1 t/m 3
Adres Dijksestraat 12 6942 GC Didam 0316 - 58 38 00 Stuur een bericht