Wat wij belangrijk vinden

Een aantal zaken vinden wij extra belangrijk. Die zaken maken samen onze school. Zo staan we open voor fouten, tenslotte zijn we een school waar je bent om te leren. We verwachten respect voor elkaar en als je ergens mee zit, kun je terecht bij jouw mentor of coach. Ook is het Liemers College een bruisende school, met tal van activiteiten. En hoewel we vier locaties hebben, is onze school ‘klein en fijn’. Kleinschalig onderwijs noemen we dat. Deze zaken vormen samen onze zes kernwaarden. 

1. Fouten maken mag 

Op het Liemers College kun je jezelf zijn en mag je je onderscheiden. We benaderen onze leerlingen positief en stimuleren jou het beste uit jezelf te halen. We geven graag complimenten en fouten maken mag, want daar leer je van. 

2. Respect voor elkaar 

We willen dat jij je op het Liemers College veilig voelt. Daarom houden we actief toezicht, word je aangesproken op ongewenst gedrag en treden we op tegen pesten. Verder hebben we aandacht voor de do’s and don’ts van social media. Kortom, op het Liemers College hebben we respect voor elkaar.  

3. De mentor en coach: jouw steun en toeverlaat 

De mentor (op sommige locaties heb je een coach) is een heel belangrijke persoon op het Liemers College. Jouw mentor/coach zorgt ervoor dat het goed gaat met zowel de klas als geheel als met jou als leerling. De mentor/coach houdt je cijfers in de gaten en hoe het verder met je gaat. Je ziet jouw mentor/coach bijna iedere dag; in de les maar ook in het mentoruur. Met vragen en problemen kun je altijd bij je mentor/coach terecht. Dat geldt ook voor jouw ouders. De mentor/coach organiseert activiteiten die de klas leuk en gezellig maken. 

4. Bruisende school 

We willen dat jij graag naar school gaat. Daaraan dragen ook de vele (buitenles)activiteiten, excursies en reizen in binnen- en buitenland bij. Veel activiteiten hebben een onderwijskundige insteek. Dan is deelname verplicht. Dat geldt voor de meeste excursies, de kennismakingsactiviteiten en de maatschappelijke stages. In andere gevallen mag je zelf weten of je meedoet. Iedere locatie heeft een eigen leerlingenvereniging, waarvan je automatisch lid bent. De leerlingenvereniging organiseert onder andere feesten. 

5. Kleinschalig onderwijs 

Met vier locaties lijkt het Liemers College groot. In de praktijk valt dat erg mee. Je volgt bijna al je lessen op één locatie. Binnen de meeste locaties zit je het grootste gedeelte van de dag in een beperkt deel van het gebouw. Als je net nieuw komt op school, weet je dan ook binnen een paar dagen de weg. Op het Liemers College kennen de leerlingen en medewerkers elkaar. Leerlingen weten dat ze met vragen en problemen altijd terechtkunnen bij vertrouwde gezichten. 

6. Samen verantwoordelijk 

Op het Liemers College zijn leerling, ouders en school samen verantwoordelijk voor goede schoolprestaties. Het is de bedoeling dat ouders zich nadrukkelijk medeverantwoordelijk voelen voor het leerproces van hun kind. Dat gaat verder dan af en toe helpen met huiswerk. We willen graag dat ouders belangstelling tonen en hun kind motiveren.