Over de school

Het Liemers College ligt in een grensstreek. Juist deze grenzen kenmerken onze school. Grenzen zijn niet alleen overgangen. Grenzen heb je óók nodig voor veiligheid en eigenheid. Op het Liemers College werken we vanuit beide betekenissen: als leerling weet je je veilig en geborgen in de school. Om van daaruit grenzen over te gaan, de wereld te ontdekken en wegen te verkennen op de route naar wie je wilt en kunt zijn. Wat we daarmee bedoelen? 

Je volgt eigentijds onderwijs 

Op het Liemers College ervaar je de ruimte om keuzes te maken. De hoeveelheid ruimte om zelf je leerweg uit te stippelen, bepaal je zelf. Agora, de brede brugklas, categoraal onderwijs, de Sportklas; de keuze is aan jou. Je kunt ook kiezen hóe je leert. Op het Liemers College heb je ruime keuze uit moderne leermiddelen en werkvormen. Je werkt op je eigen laptop. 

Je werkt aan brede vorming 

Uiteraard zit je op het Liemers College om een passend diploma te halen. Maar je leert veel meer. Je ontwikkelt belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken, organiseren, plannen en onderzoeken. Je ontwikkelt je tot een jongvolwassene die zelf keuzes maakt, die leiding kan geven aan zichzelf en – als dat past – aan anderen. Je ontwikkelt oog voor de brede maatschappelijke vraagstukken en je kunt vanuit jouw eigen verantwoordelijkheid een rol spelen in deze vraagstukken. Je komt in aanraking met de kracht van kunst en cultuur en leert die waarderen.  

Je leert in verbinding met de omgeving 

Het Liemers College is een dynamische gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien en waarin mensen elkaar weten te vinden. Vanuit de veiligheid van school leer je deze omgeving verkennen en leer je jouw plaats in die omgeving bewust in te vullen. Je leert in stages of lessen buiten de school en je leert in maatschappelijke projecten waaraan de school zich verbindt. 

Ook binnen school is verbinding een belangrijk uitgangspunt. Dat krijgt onder andere vorm in Peer2Peer: leren van elkaar én leren met elkaar. Je kunt gebruikmaken van een ruim aanbod in het onderwijsprogramma om de wereld buiten jouw eigen grenzen te verkennen. 

Jij en de school zijn gericht op groei 

Wij zien het vertrouwen in jezelf als de basis voor jouw leren en ontwikkelen. Je hebt hoge verwachtingen van jezelf en de mensen om je heen. Je verkent grenzen en mogelijkheden en herkent kansen. Je bent maatschappelijk betrokken en je kunt goed inspelen op de veranderingen om jou heen. 

Je vertrouwt op jezelf, omdat je ziet welke stappen je zet en hoe je je ontwikkelt. Je krijgt feedback van jouw mentor/coach, docenten en medeleerlingen. 

Je leert in een lerende organisatie 

Het Liemers College is een plek van leren en ontwikkelen. Steeds vraag jij je af waarom je doet wat je doet. En dat doen jouw medeleerlingen en jouw docenten ook. Want je wilt leren en je wilt jezelf ontwikkelen. Om dat te bereiken, ben jij eerlijk over wat je ervaart en leert. Anderen zijn dat ook naar jou. Niet alleen kun je zelf feedback ontvangen, je kunt ook op een positieve manier feedback geven. Je draagt bij aan de kwaliteit van het Liemers College door feedback te geven aan jouw docenten, door mee te doen aan enquêtes, in leerlingenarena’s of in de deelraad of medezeggenschapsraad. De school is van ons samen.